Vịnh pháo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh pháo
của Nguyễn Hữu Chỉnh

Pháo mới kêu to một tiếng đùng
Hỡi ơi xác pháo đã tan không
Tiếc thay thân pháo không còn nữa
Nhưng đã tan ra vạn sắc hồng.

hay:

Giấy xanh giấy đỏ cậy tay người
Bao nả công trình tạch cái thôi!
Kêu lắm lại càng tan xác lắm
Trước sau cũng một tiếng trên đời...

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.