Vịnh tam tài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh tam tài
của Trần Cao Vân

Bài thơ này đặc biệt ở chỗ mỗi câu đều có cả ba ngôi thiên, địa, nhân.

Trời đất sinh ta có ý không
Chưa sinh trời đất có ta trong
Ta cùng trời đất ba ngôi sánh
Trời đất in ta một chữ đồng
Đất nứt ta ra trời chuyển động
Ta thay trời mở đất mênh mông
Trời che đất chở ta thong thả
Trời đất ta đầy đủ hóa công.