Vịnh thuyền người đánh cá

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vịnh thuyền người đánh cá
của Lê Thánh Tông

Năm hồ[1] chiếm được chốn câu chài,
Biếng thốt[2] Cô Tô cũ có đài[3].
Mui[4] rách dập dềnh năm bảy chiếc,
Chèo cùn nối nắm[5] một đôi đai.
Tiệc vậy tứ hữu[6] từng quen bén,
Cần đổi tam công[7] tiếc chẳng hoài[8].
Phong nguyệt ít nhiều song viết[9] đủ,
Khứng[10] đâu vơ bậy, khứng cho ai ?

   
Chú thích

  1. Năm hồ: Ngũ hồ
  2. Thốt: Nói
  3. Đài: Ngô Phù Sai xây dựng lâu đài ở núi Cô Tô rất tráng lệ. Mưu thần nước Việt là Phạm Lãi, sau khi đã giúp nước Việt diệt được nước Ngô, liền đi tiêu dao Ngũ Hồ, không nói đến chuyện lâu đài ở Cô Tô nữa
  4. Mui: Mái thuyền
  5. Nối nắm: Bó cột
  6. Tứ hữu: Tứ thú
  7. Cần đổi tam công: Đổi cần câu cá lấy chức tam công
  8. Tiếc chẳng hoài: Chẳng đoái tiếc
  9. Song viết: Cơ nghiệp
  10. Khứng: Chịu