Vọng nguyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vọng nguyệt (Ngắm trăng)  (1942) 
của Hồ Chí Minh, do Nam Trân dịch

Được in trong tập thơ Nhật kí trong tù (sáng tác từ 1942-1943) trong thời gian Hồ Chí Minh bị lưu đày tại Trung Quốc

Phiên âm

Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,

Đối thử lương tiêu nại nhược hà?

Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,

Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

Dịch thơ (bản dịch của Nam Trân)

Trong tù không rượu cũng không hoa,

Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ;

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ,

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.