Vay sư không được

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Vay sư không được
của Trần Tế Xương

Ông bán làm chi đứa trọc đầu?
Đầu không có tóc bám vào đâu?
Nghĩ mình nghiện nặng cho nên kiết,
Đành nó ăn chay ý hẳn giàu.
Một vốn bốn lời mong có lãi
Năm liều bảy lĩnh tưởng nên câu
Thế mà không được buồn cười nhỉ!
Không được thì ông lại xuống tàu.