Bước tới nội dung

Việt Nam phong tục/I.7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

VII.— SINH NHỰT

Tục ta không mấy người ăn mừng sinh nhựt, nhưng nhà đại-gia cũng có ăn mừng.

Ngày sinh nhựt, con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi làm cỗ làm bàn, khoản đãi khách khứa như lễ mừng thọ.

*

* *

Mừng thọ và mừng sinh nhựt của cha mẹ cũng là một tiệc để tỏ cái lòng kính yêu cha mẹ là việc rất hay, người không có thì chẳng kể làm gì, nhưng giàu có thì nên lắm, có lẽ hơn là làm giỗ ngày húy nhựt. Ta không mấy nhà theo lễ ấy mà chỉ phù-hoa sau khi cha mẹ đã mất rồi, thực là một việc sai lầm!