Vui chơi phong nguyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Nhân sinh thiên địa gian, hốt như lữ-hành-khách[1],
人 生 天 地 間 忽 如 旅 行 客
Có bao nhiêu ba vạn sáu nghìn ngày.
Nợ phong trần trót đã ăn vay,
Phải trang trả mới phải là tay chí-khí.
Đã trót nhắp say mùi thế-vị,
Phải tìm phương tỉnh thuốc phồn-hoa.
Kiếp phù-sinh thấm thoắt bỗng nên già,
Thì tuyệt, nguyệt, phong, hoa cho phỉ chí.
Hỏi những khách tang-bồng hồ-thỉ,
Chốn lâm-tuyền thành-thị mấy tri-âm?
Trăm năm luống những cười thầm.

   
Chú thích

  1. Nghĩa là : người ta sống trong khoảng trời đất, vụt như người khách qua ở trọ

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1925, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.