Wikisource:Thành viên tự xác nhận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thành viên tự xác nhận là những thành viên Wikisource đã có tài khoản và đã đăng nhập, thực hiện các sửa đổi trên không gian Wikisource từ 4 ngày trở lên.

Các thành viên tự xác nhận, ngoài các quyền như thành viên mới, có thể thực hiện một số tác vụ như di chuyển trang, tải tập tin lên và sửa đổi trang bị hạn chế sửa đổi (nửa khóa). Các thành viên tự xác nhận cũng không cần phải điền CAPTCHA khi thực hiện các sửa đổi.