50%

Yêu hoa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Yêu hoa
của Nguyễn Công Trứ

Ngồi thử ngẫm trăm hoa ai nhuốm
Một hoa là riêng một sắc hương
Khi chưa xuân khép nép bên tường
Còn phong nhụy đợi đông hoàng[1] về cán đáng
5Liễu tía, đào hường mai trắng trắng
Lan tươi, huệ tốt, lý xanh xanh
Thêm hương khi gió lá mưa cành
Mở mặt thấy giang sơn cười chúm chím
Khách thập thúy[2] say màu hoa diễm
10Đối mặt hoa mà cầm, mà kỳ, mà tửu, mà thi
Khuyên ai đừng dở cuộc ly phi[3]
Trân trọng lấy hương giời cho trọn vẹn
Hoa với khách như đà có hẹn
Ưa màu nào, màu ấy là xinh
15Trăm hoa cũng bẻ một cành

   
Chú thích

  1. Đông hoàng hay đông quân là chúa xuân
  2. Chọn nhặt cái đẹp, chỉ người chơi xuân
  3. Lìa tan, chia rẽ