Ông làng hát bội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chi chi trong khám[1] sắp ngang hàng
Nghĩ lại thì ra các bợm [2] làng
Trong bụng trống trơn mang cổ giữa,
Trên đầu trọc lóc bịt khăn ngang
Vào buồn gọi tổ châu đầu lạy,
Ra rạp rằng con nịt nách mang
Dám hỏi hàm ân người lớp trước,
Hay là một lũ những quân hoang?

   
Chú thích

  1. Khám: giống như cái tủ nhỏ bằng gỗ không có cánh, dùng để đặt bài vị, đồ thờ.
  2. Bợm: chỉ kẻ sành sỏi về những trò ăn chơi hoặc kẻ chuyên lừa bịp.