Thảo luận:Ông làng hát bội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thông tin về ấn bản này
Ấn bản gốc Ông làng hát bội
Nguồn Bảng lược đồ văn học Việt Nam (quyển thượng) của GS. Thanh Lãng. Nxb Trình bày, Sài Gòn (không ghi năm xuất bản), tr. 151.
Tham gia đóng góp Bùi Thụy Đào Nguyên
Mức độ phát triển Văn kiện đã hoàn tất 50%.svg
Ghi chú
Người duyệt bài