Đào Hoa đàm Lý Thanh Liên cựu tích

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Phiên âm Hán Việt

Đào Hoa đàm[1] thủy thiên xích thanh
Đàm thượng tùng bách đông do thanh
Đạo thị Đường triều Lý cung phụng[2]
Túng ẩm thử đảm nhân đắc danh
Thập niên tửu tứ nhân gian thế[3]
Thiên tử hô lai[4] do lạn túy
"Tự ngôn thần thị tửu trung tiên"
Bạc thị vinh danh đồng tệ lý
Thiên niên thắng tích dĩ nhân truyền
Bất tại du du nhất đàm thủy
Đàm thủy chí kim thanh thả liên
Nhất ngư nhất điểu giai thành tiên
Trù trướng tư nhân bất phục kiến
Viễn lai sử ngã tâm mang nhiên
Thế lộ trân ai tín hỗn trọc
Bất như chung nhật thống ẩm toàn ngô thiên.

   
Chú thích

 1. Đầm Đào Hoa, ở tỉnh An Huy
 2. Chức quan của Lý Bạch trong Viện Hàn lâm
 3. Câu thơ của Đỗ Phủ nói về Tư Mã Tương Như, nghĩa là quãng đời mười năm sống trong quán rượu
 4. Đường Huyền tôn cho Cao Lực Sĩ đến gọi Lý Bạch vào cung làm thơ. Lý Bạch đang say, phải vực lên thuyền. Bài Ẩm trung bát tiên ca của Đỗ Phủ có bốn câu:
  Lý Bạch nhất đẩu thi bách thiên
  Trường An thị thượng tửu gia miên
  Thiên tử hô lai bất thượng thuyền
  Tự xưng thần thị tửu trung tiên