Bước tới nội dung

Tác gia:Nguyễn Du

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nguyễn Du
(1766–1820)
Nguyễn Du (chữ Hán: 阮攸) tên tự Tố Như (素如), hiệu Thanh Hiên (清軒), biệt hiệu Hồng Sơn lạp hộ (鴻山獵戶), là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt Nam. Nguyễn Du được xem như là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, ông được UNESCO tôn vinh là danh nhân văn hóa thế giới.
Nguyễn Du

Thơ chữ Hán[sửa]

Thanh Hiên thi tập (1786 - 1804)[sửa]

Mười năm gió bụi (1786 - khoảng cuối 1795 đầu năm 1796)[sửa]

Dưới chân núi Hồng (1796 - 1802)[sửa]

Làm quan ở Bắc Hà (1802 - 1804)[sửa]

Nam trung tạp ngâm (1805 - 1812)[sửa]

Bắc hành tạp lục (1813 - 1814)[sửa]

Thơ Nôm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.