Đêm trừ tịch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đêm trừ tịch
của Nguyễn Trãi

Mười hai tháng lọn mười hai.
Hết tấc đông trường sáng mai.
Hắc đế Huyền minh đà đổi ấn ;
Sóc phong bạch tuyết hãy đeo đai.
Chong đèn chực tuổi cay con mắt ;
Đốt trúc khua na đắng lỗ tai.
Chẳng thấy lịch quan tua sá hỏi.
Ướm xem dần nguyệt tiểu hay đài.