Đông chí

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đông chí - 冬至
của Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa Bản dịch của Wikisource

雲走風飛霜滿天
光陰從此入新年
春回舊徑鳥知未
樹破新牙花欲燃
壓悶日將醇酒酌
畏寒夜抱火爐眠
近來懶向西園上
強起扶筇看水仙

Vân tẩu phong phi sương mãn thiên
Quang âm tùng thử nhập tân niên
Xuân hồi cựu kính điểu tri vị
Thụ phá tân nha hoa dục nhiên
Áp muộn nhật tương thuần tửu chước
Úy hàn dạ bão hỏa lô miên
Cận lai lãn hướng tây viên thượng
Cưỡng khởi phù cùng khán thủy tiên

Tiết đông chí
Gió bay mây nổi sương đầy trời
Thời gian từ đây bước vào năm mới
Ngày xuân đã về đường cũ chim chưa biết
Cây nẩy mầm mới, hoa muốn cháy đỏ
Ngày ngày nén nỗi buồn đem rượu thuần ra uống
Sợ cái rét, ôm hỏa lò mà ngủ
Gần đây sinh lười không lên vườn hoa bên tây
Gượng dậy chống gậy đi xem thủy tiên.

Mây nổi gió bay trời sương đầy
Thời gian năm mới kể từ đây
Xuân về đường cũ chim chưa biết
Gốc nẩy mầm non hoa đỏ cây
Uống lẻ rượu thuần, buồn muốn nén
Ôm lò sợ rét ngủ mong say
Vườn tây mới ngại không lên nữa
Gượng dậy xem gần thủy tiên đây.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Chưa chuyển đổi, cho phép sử dụng, phân phối, và tạo tác phẩm phái sinh một cách tự do, miễn là không được thay đổi giấy phép và ghi chú rõ ràng, cùng với việc ghi công tác giả gốc.

 

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.