Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề - 登五行山留題
của Nguyễn Khuyến

Ngũ Hành sơn: thành phố Đà Nẵng, sản xuất đá cẩm thạch rất quý. Đá đủ năm sắc nên gọi là Ngũ Hành

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

五行秀色鬱岧嶢,
海上三神定不遙。
日月九天迴洞口,
波濤萬里蕩山腰。
晴空石壁生寒雨,
夜半鐘聲落嫩潮。
覽此江山奇勝絕,
生教塊礧一時消。

Ngũ Hành tú sắc uất thiều nghiêu,
Hải thượng tam thần định bất dao.
Nhật nguyệt cửu thiên hồi động khẩu,
Ba đào vạn lý đãng sơn yêu.
Tình không thạch bích sinh hàn vũ,
Dạ bán chung thanh lạc nộn triều.
Lãm thử giang sơn kỳ thắng tuyệt,
Sinh giao khối lôi nhất thời tiêu.