Đại lão

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đại lão
của Nguyễn Khuyến

Đại lão: ý nói già lắm.

Năm nay tớ đã bảy mươi tư,
Rằng lão, rằng quan tớ cũng ừ.
Lúc hứng, uống thêm dăm chén rượu,
Khi buồn ngâm láo một câu thơ.
Bạn già lớp trước nay còn mấy?
Chuyện cũ mười phần chín chẳng như[1].
Cũng muốn sống thêm dăm tuổi nữa,
Thử xem trời mãi thế này ư?

   
Chú thích

  1. Đời mười phần không vừa ý mình đến tám, chín phần