Đại mạch hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đại mạch hành - 大麥行  (762) 
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

大麥行
大麥乾枯小麥黃,
行泣夫走藏。
東至集壁西梁洋,
問誰腰鐮胡與羌。
豈無蜀兵三千人,
領辛苦江山長。
安得如鳥有羽翅,
托身白雲還故鄉。

Đại mạch hành
Đại mạch can khô tiểu mạch hoàng,
Phụ nữ hành khấp phu tẩu tàng.
Đông chí tập bích tây lương dương,
Vấn thuỳ yêu liêm Hồ dữ Khương.
Khởi vô Thục binh tam thiên nhân,
Bộ lĩnh tân khổ giang sơn trường.
An đắc như điểu hữu vũ sí,
Thác thân bạch vân hoàn cố hương.

Lúa cái
Lúa cái khô lúa con chín rộ
Chồng trốn rồi còn vợ khóc lăn
Đông Tây mấy quận xa gần
Hỏi ai gặt lúa, rặt quân giặc trời
Non sông rộng trông coi khó nhọc
Dẫu ba nghìn quân Thục ra chi
Ước gì mình giống chim kia
Nương làn mây bạc bay về quê hương

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)