Thể loại:Thất ngôn cổ phong

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bài thơ làm theo lối cổ phong, mỗi câu có bảy chữ, gọi là thất ngôn cổ phong.