Bước tới nội dung

Đắc xá đệ Quan thư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Đắc xá đệ Quan thư - 得舍弟觀書  (767) 
của Đỗ Phủ, do Ngô Tất Tố dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Ngô Tất Tố

得舍弟觀書
爾到江陵府,
何時到峽州。
亂難生有別,
聚集病應瘳。
颯颯開啼眼,
朝朝上水樓。
老身須付托,
白骨更何懮。

Đắc xá đệ Quan thư
Nhĩ đáo Giang Lăng phủ,
Hà thì đáo Giáp Châu ?
Loạn nan sinh hữu biệt,
Tụ tập bệnh ưng sưu.
Táp táp khai đề nhãn,
Triêu triêu thướng thuỷ lâu.
Lão thân tu ký thác,
Bạch cốt cánh hà ưu.

Được thư em Quan
Em đã về Giang Phủ,
Khi nào tới Giáp Châu ?
Loạn ly phải chia bóng,
Sum họp may khỏi đau.
Chớp chớp giương mi mắt,
Ngày ngày tựa cửa lầu.
Thân già đành phó thác,
Xương trắng khỏi lo âu.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1974. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)