Đề Đông Sơn tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đề Đông sơn tự.
Đề Đông Sơn tự - 題東山寺
của Trần Minh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

雲似青山山似雲,
雲山長與老僧親。
自從圓公去世後,
天下釋子空無人。

Vân tự thanh sơn sơn tự vân,
Vân sơn trường dữ lão tăng thân.
Tự tòng Viên công khứ thế hậu,
Thiên hạ Thích tử không vô nhân.

Mây giống núi xanh, núi xanh giống mây,
Mây và núi mãi mãi gần gũi với nhà sư già.
Từ sau khi Viên công qua đời,
Phật tử trong thiên hạ không còn ai nữa.