Đề Đông sơn tự

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đề Đông Sơn tự.
Đề Đông sơn[1] tự - 題東山寺
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

君親一念久嬰懷
澗愧林慚夙願乖
三十餘年塵境夢
數聲啼鳥喚初回

Quân thân nhất niệm cửu anh hoài ;
Giản quý lâm tàm túc nguyện quai.
Tam thập dư niên trần cảnh mộng ;
Sổ thanh đề điểu hoán sơ hồi.

Một niềm đối vua và cha lâu vấn vương lòng ;
Thẹn với khe tủi với rừng, nguyền cũ sai trái.
Hơn ba chục năm mộng ở cõi trần ;
Và tiếng chim kêu gọi tỉnh trở lại như xưa.

   
Chú thích

  1. Đông sơn: bản in chữ Hán có lời chú rằng chùa ở xã Vĩnh Lú huyện Đông Triều tỉnh Hải Dương