Đề ảnh (Nguyễn Khuyến)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Đề ảnh.
Đề ảnh
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán của bài này, sau đây là phiên âm.

Ngô nhiễn ngô diện bì
Ngô tâm ngô phất trị
Nhật nguyệt tu thiêm bạch
Phong trần sắc tiệm tuy
Bách bôi hình tặng ảnh
Thiên tả ngã vị tùy
Ngưởng phủ phất hà tưởng
Yên ba vô tạn kỳ.