Đề Bá Nha cổ cầm đồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề Bá Nha cổ cầm đồ - 題伯牙鼓琴圖
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

鐘期不作鑄金難
獨抱瑤琴對月彈
靜夜碧宵涼似水
一聲鶴唳九皋寒

Chung Kỳ bất tác chú kim nan[1] ;
Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn.
Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thủy ;
Nhất thanh hạc lệ cửu cao[2] hàn.

Không làm được Chung Kỳ vì đúc vàng khó ;
Một mình ôm đàn ngọc đối trăng mà đàn.
Đêm lặng vòm trời biếc lạnh như nước,
Một tiếng hạc rít lạnh ngắt ở chín chằm.

   
Chú thích

  1. Đường thi có câu thơ của Đường Tăng: « An năng đắc hoàng kim, Chú tác Chung Tử Kỳ » (Sao có được vàng mà đúc làm Chung Tử Kỳ)
  2. Cửu cao: chín chỗ nước sâu ở chằm. Kinh Thi có câu: « Hạc minh vu cửu cao, thanh văn vu thiên » nghĩa là hạc kêu ở giữa chằm, tiếng nghe tận trời