Đề Bá Nha cổ cầm đồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

鐘期不作鑄金難
獨抱瑤琴對月彈
靜夜碧宵涼似水
一聲鶴唳九皋寒

Chung Kỳ bất tác chú kim nan[1] ;
Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn.
Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thủy ;
Nhất thanh hạc lệ cửu cao[2] hàn.

Không làm được Chung Kỳ vì đúc vàng khó ;
Một mình ôm đàn ngọc đối trăng mà đàn.
Đêm lặng vòm trời biếc lạnh như nước,
Một tiếng hạc rít lạnh ngắt ở chín chằm.

   
Chú thích

  1. Đường thi có câu thơ của Đường Tăng: « An năng đắc hoàng kim, Chú tác Chung Tử Kỳ » (Sao có được vàng mà đúc làm Chung Tử Kỳ)
  2. Cửu cao: chín chỗ nước sâu ở chằm. Kinh Thi có câu: « Hạc minh vu cửu cao, thanh văn vu thiên » nghĩa là hạc kêu ở giữa chằm, tiếng nghe tận trời