Đề Vân oa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

半簾花影滿床書
庭外蕭蕭水竹居
盡日雲窩無箇事
黑甜一枕半窗虛

Bán liêm hoa ảnh mãn sàng thư ;
Đình ngoại tiêu tiêu thủy trúc cư.
Tận nhật Vân-oa vô cá sự ;
Hắc điềm nhất chẩm bán song hư[2].

Bóng hoa chiếu nửa rèm sách đầy giường ;
Phía ngoài sân những cây thủy trúc kêu veo veo.
Trọn ngày ở Vân-oa không có việc gì ;
Một gối ngủ ngon say, nửa cửa sổ hở.

   
Chú thích

  1. Vân oa là hang mây, ở sau có bài « Đề tranh Vân oa »
  2. Bán song hư: nửa song hở