Đề sơn điểu hô nhân đồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đề sơn điểu hô nhân đồ - 題山鳥呼人圖
của Nguyễn Trãi
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

深山寂寂鳥呼人
畫裏看來亦逼真
閒掛午窗朝退日
夢回疑是故園春

Thâm sơn tịch tịch điểu hô nhân ;
Họa lý khan lai diệc bức chân[1].
Nhàn quải ngọ song triều thoái nhật,
Mộng hồi nghi thị cố viên xuân.

Trong núi sâu lặng lẽ chim như gọi người,
Trong bức tranh xem ra vẽ cũng rất giống.
Rỗi treo cửa sổ phía nam những ngày lui chầu,
Trong giấc mơ về nhà ngỡ đó là vườn xuân cũ.

   
Chú thích

  1. Diệc bức chân: cũng thật giống