Đỉnh hồ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đỉnh hồ - 鼎湖
của Lê Thánh Tông
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

鑄鼎湖邊日
雲煙秀氣鍾
乘龍仙去遠
水上碧溶溶

Chú đỉnh hồ biên nhật,
Vân yên tú khí chung.
Thừa long tiên khứ viễn,
Thủy thượng bích dung dung.