Thể loại:Ngũ ngôn tứ tuyệt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngũ ngôn tứ tuyệt là thể thơ có 4 câu, mỗi câu 5 chữ.