Đọc bản dịch Thủy hử, gửi cho dịch giả

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đọc bản dịch Thủy hử, gửi cho dịch giả  (1924) 
của Phan Khôi

Bài thơ Phan Khôi gửi cho Á Nam Trần Tuấn Khải sau khi đọc bản dịch Thủy hử của ông.

Đời loạn, vua hèn quan giết dân,
Ông thần pháp luật đứng bằng chân.
Trời sinh thẻo sắt tuôn ra máu,
Đổ lại trên đầu lũ bất nhân.

Trăm tám người linh, một vẻ hào,
Nằm trên rượu thịt gối thương đau.
Xưa nay nổi việc phường này cả,
Tú sĩ Vương Luân có kẻ nào?

Khăn áo hương hoa lạy Võ Tòng,
Giết người như bác mới anh hùng:
Một đêm đi đứt mười lăm mạng,
Hàng máu trên tường nhỏ giọt hồng.

Võ nghệ tuy thường, lượng khác thường,
Gần xa suy phục Hắc Tam Lang.
Cho hay trong cuộc phong vân đó,
Ai lượng hơn người, ấy chủ trương.

Nầy vũng Lương Sơn nay ở đâu?
Xa trông che khuất mấy ngàn lau.
Hát anh bài hát sau bìa sách,
Cảm khái riêng ta với Á đầu…

PHAN KHÔI