Độ Hoài hữu cảm Văn thừa tướng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

山河風景尚依然
丞相孤忠萬古傳
一渡淮河非故宇
重來江左更何年
哀衷觸處鳴金石
怨血歸時化杜鵑
南北只今無異俗
夕陽無限往來船

Sơn hà phong cảnh thượng y nhiên
Thừa tướng cô trung vạn cổ truyền
Nhất độ Hoài Hà[1] phi cố vũ
Trùng lai Giang Tả[2] cánh hà niên?
Ai trung xúc xứ minh kim thạch[3]
Oán huyết quy thời hóa đỗ quyên[4]
Nam bắc chí kim vô dị tục[5]
Tịch dương vô hạn vãng lai thuyền

   
Chú thích

 1. Ranh giới giữa Kim và Nam Tống. Tống Cao Tông (Triệu Cấu) là vua đầu tiên của Nam Tống ký hòa ước với quân Kim, cắt Trung Quốc làm hai, từ sông Hoài trở lên thuộc về Kim
 2. Chỉ các đất phía đông hạ du sông Trường Giang (các miền thuộc tỉnh Giang Tô), đây là chỉ đất thuộc Nam Tống
 3. Khi Văn Thiên Tường bị bắt, ông có làm hai câu thơ ghi lại cảnh ngộ của mình. Đó là bài Chỉ nam lụcChỉ nam hậu lục
 4. Thơ Văn Thiên Tường có câu:
  從今別卻江南路
  化作啼鵑帶血歸
  Tòng kim biệt khước Giang Nam lộ
  Hòa tác đề quyên đái huyết quy
  (Từ nay cách biệt Giang Nam
  Khi trở về sẽ thành con chim cuốc kêu ra máu)
 5. Ý câu này nói ngày nay nước nhà đã thống nhất