Điếu cô Thanh Vân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Điếu cô Thanh Vân  (1932) 
của Phan Khôi

Bài thơ này đăng trên Đông tây, Hà Nội, số 154 (12. 3. 1932), bài Về lối thơ mới sau bài Tình già. Về nhân vật Thanh Vân xem bài Trong một tuần lễ hai cái án phụ nữ tự sát.

Đáng đánh cái thầy điều dưỡng ở Cai Lậy,
Lừa cô Thanh Vân sa vào bẫy!
Cô thảm, cô sầu,
Cô theo kiếp Lục châu,
Cô gieo mình xuống lầu.
Thế là cô tự tử,
Cô không kịp đọc "Số mùa xuân" của Phụ nữ!