Điếu cô Thanh Vân

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đáng đánh cái thầy điều dưỡng ở Cai Lậy,
Lừa cô Thanh Vân sa vào bẫy!
Cô thảm, cô sầu,
Cô theo kiếp Lục châu,
Cô gieo mình xuống lầu.
Thế là cô tự tử,
Cô không kịp đọc "Số mùa xuân" của Phụ nữ!