Bài hát nghỉ hè bài 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bài hát nghỉ hè bài 1  (1929) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929.

Trời mùa hè,
Nóng nóng ghê.
Ngồi học mệt mỏi lắm,
Rủ nhau ta nghỉ hè,
      Khoẻ khoè khoe!
      Khoẻ khoè khoe!
Rủ nhau ta dạo cảnh nhà quê:
Cảnh nhà quê,
Cảnh đẹp như thế kìa.
      Gió thổi mát,
Dưới tầng cây xùm xoè.
      Ta ngồi nghe,
      Ta ngồi nghe,
Con chim con nó hót,
      Tiếng rả rít,
      Tiếng tỉ tê.
      Khoẻ khoè khoe!
      Khoẻ khoè khoe!