Bài hát nghỉ hè bài 3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Bài hát nghỉ hè bài 3  (1929) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929.

(Điệu hành vân)

Cuốc gọi vào hè,
Cuốc gọi vào hè.
Rả rít mấy cành ve.
      Trời ơi bức,
      Hoa cỏ ủ ê.
Trước sau vườn lý đào phai nhạt,
Hiu hiu phất, trận Nam phong ngan ngát mùi sen.
      Xuân lại hè, mùa trời thay đổi.
Phòng văn (mỏi) mỏi nghiệp sách đèn.
Vũ trụ xa nhìn, tơi bời mây gió, tranh càn khôn hồn nhiên.
Chung quanh đó, những nước non mình:
Tĩnh dưỡng tinh thần đã nhiều nơi cảnh xinh.
Thú nghỉ hè, bãi lục ngàn xanh.
Một vùng danh thắng,
Nước non đôi vẻ thanh thanh.