Bạch Vân gia huấn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to searchPD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.