Bản mẫu:Đã xóa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này dành cho các trang còn hạn bản quyền và thường được tạo lại, hoặc thường bị lạm dụng bằng cách tạo lại. Đừng đặt nó tại bất cứ trang này bị xóa! Nó sẽ đưa trang vào category:Trang đã xóa và khóa.