Wikisource:Có thể vi phạm bản quyền

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Wikisource:VPBQ)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các trang cộng đồng Có thể vi phạm bản quyền Lưu thảo luận
Trang này chứa những thảo luận về các tác phẩm có thể vi phạm quy định về bản quyền của Wikisource. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ thảo luận hiện tại nào hoặc bắt đầu một thảo luận mới.

Chú ý rằng các tác phẩm rõ ràng vi phạm bản quyền có thể sẽ bị xóa nhanh theo các tiêu chí xóa nhanh C6. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Wikimedia Foundation, những trang này sẽ bị xóa trừ khi có lý do mạnh mẽ cần giữ chúng lại trong vòng tối thiểu hai tuần. Nếu có nghi ngờ chính đáng, chúng sẽ bị xóa.

Khi đưa tác phẩm vào trang này, xin hãy thêm {{vpbq}} sau đầu đề sau khi đã tẩy trống tác phẩm. Nếu bạn tin rằng tác phẩm cần được xóa vì bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ vi phạm bản quyền, xem Đề nghị xóa. Nếu bạn đã làm quen với các luật bản quyền Hoa Kỳ, Cơ sở dữ liệu Gia hạn bản quyền Stanfordthông tin của Đại học Pennsylvania về Danh mục tác phẩm có bản quyền có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm. Google Book Search cũng có thể hữu ích khi xác định xem một văn kiện hoàn chỉnh có tồn tại do hết hạn bản quyền hay không. Trợ giúp:Phạm vi công cộng có thể giúp thành viên xác định xem một tác phẩm có thuộc phạm vi công cộng hay không.

Thảo luận[sửa]

Xin hãy đặt thảo luận mới trong tiêu đề cấp 2 và ghi ở cuối trang


Bản dịch Tam quốc diễn nghĩa của Phan Kế Bính do Bùi Kỷ hiệu đính do NXB Văn học in lại năm 2009 theo link ở đây không có bài biểu này. Như vậy đây là bản dịch bổ sung của Lê Huy Tiêu và Lê Đức Niệm theo Lời giới thiệu Tam quốc diễn nghĩa do hai ông này viết tháng 10-1986: "Do yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu, chúng tôi đã dựa vào những nguyên bản do Nhà xuất bản Tác gia Bắc Kinh năm 1958, 1959 và 1972 tiến hành sửa chữa lại. Chúng tôi sửa những tên Hán Việt dịch sai và in sai, những câu thơ, câu văn dịch sai hoặc dịch sót, đồng thời bổ sung một số bài thơ, bài phú và những đoạn văn mà bản dịch cũ đã bỏ qua, chúng tôi cũng sửa chữa những câu văn quá cũ và rườm rà". Lê Huy Tiêu còn sống, Lê Đức Niệm mất năm 2015 nên không thể đưa bản dịch Hậu xuất sư biểu của hai ông này vào Wikisource được. Tranminh360 (thảo luận) 06:50, ngày 31 tháng 5 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Y Đã xóa. Tranminh360 (thảo luận) 14:01, ngày 26 tháng 7 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]