Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đường kẻ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

——————

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng

[sửa]

Bản mẫu này tạo ra một đường kẻ bên trong dòng, đôi khi dùng để đánh dấu một đoạn văn bị xóa, bị thiếu hoặc sự liên tục của đoạn trích.

Bạn không nên dùng dãy dấu gạch ngắn để tạo ra hiệu ứng tương tự, vì một số trình duyệt hoặc phông chữ sẽ nhìn giống như đường thẳng bị đứt. Bản mẫu này không phù hợp cho đường vạch ngang ở giữa trang - đã có bản mẫu {{vạch}} cho mục đích đó.

Bản mẫu nhận một tham số, chiều dài của đường kẻ, theo đơn vị "em", mặc định là 6.

Ví dụ

[sửa]
{{bar}}{{lorem ipsum}}

——————Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

<poem>
{{bar|3}}phần còn lại của dòng
toàn bộ dòng ở đây, chuyện này vẫn ổn cho đến khi
chỉ còn lại nửa dòng{{bar|3}}
</poem>

———phần còn lại của dòng
toàn bộ dòng ở đây, chuyện này vẫn ổn cho đến khi
chỉ còn lại nửa dòng———

Kỹ thuật

[sửa]

Bản mẫu này dùng hai thẻ "span", một thẻ để tạo ra một đường gạch ngang qua chữ và một thẻ dùng để giữ vị trí các dấu gạch dài 1em ẩn. Có một số điểm lợi như sau:

  • không dùng thẻ <s> đã lạc hậu (HTML 4.01) và định nghĩa lại (trong HTML 5)
  • sao chép vì dùng gạch dài em (—) thay vì khoảng trắng
  • hiện ra gạch dài em nếu CSS bị tắt hoặc không dùng được

Xem thêm

[sửa]