Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/Không gian tên/Tác gia

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa]

Đây là bản mẫu tổng quát dùng để thông báo sửa đổi, là những thông báo xuất hiện ở phía trên vùng soạn thảo văn bản tại các trang. Thông báo sửa đổi có thể nhắm đến từng không gian tên, từng cuốn sách, hoặc từng trang cụ thể.

Để tạo ra một thông báo sửa đổi mới, vui lòng theo các bước tại Commons:Editnotice. Xem thêm các bản mẫu thông báo sửa đổi chuẩn tại Category:Bản mẫu thông báo sửa đổi hoặc đối với trang thành viên, chèn {{Thông báo sửa đổi trang cá nhân}}.

{{thông báo sửa đổi
| hết hạn =
| mã =
| tựa đề =
| kiểu tựa đề =
| nội dung =
| kiểu chữ =
| hình =
}}

Ghi chú: Tất cả các tham số đều là tùy chọn ngoại trừ nội dung.

Tham số[sửa]

 • |hết hạn=ngày thông báo hết hiệu lực
 • |mã=một mã số (id) MHTML tùy chọn
 • |tựa đề=nội dung tựa đề
 • |kiểu tựa đề=CSS cho kiểu tựa đề
 • |nội dung=nội dung thông báo
 • |kiểu chữ=CSS cho kiểu của nội dung thông báo
 • |hình=hình
 • |hình phải=hình ở phía phải

Ví dụ[sửa]

{{thông báo sửa đổi
| mã = loremipsumedn
| tựa đề = Biên tập viên chú ý
| kiểu tựa đề = font-size: 150%;
| nội dung = Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
| kiểu chữ = font-size: 120%;
| hình =
}}
{{thông báo sửa đổi
| mã = tbhoidap
| tựa đề = Hỏi đáp
| kiểu tựa đề = font-size: 120%;
| nội dung = Trước khi sửa đổi, vui lòng xem danh sách câu hỏi thường gặp của cuốn sách này. Tại đó sẽ có những câu hỏi thường đặt ra khi thảo luận về quyển sách này.
| kiểu chữ = background-color: #fee;
| hình =
}}
{{thông báo sửa đổi
| mã = engvaredn
| tựa đề =
| kiểu tựa đề =
| nội dung = Sách này được viết theo '''tiếng Việt cũ''', có nhiều điểm khác với tiếng Việt hiện đại. Xem [[w:Tiếng Việt|những thay đổi của tiếng Việt qua các thời kỳ]]. Theo quy định về văn phong, các thay đổi chính tả cần được thảo luận rộng rãi.
| kiểu chữ =
| hình = [[File:Flag of Vietnam.svg|50px|link=|alt=]]
}}

Ngày hết hạn[sửa]

Tham số hết hạn có thể dùng để chỉ khi nào bạn muốn tắt thông báo sửa đổi. Nó cũng có ích khi một thông báo sửa đổi được tạo ra tạm thời. Bạn có thể ghi theo bất cứ định dạng thời gian (bằng tiếng Anh) nào, ví dụ:

 • January 2012
 • 4 April 2009
 • 11:09 April 5 2013

Để ghi rõ thông báo sẽ không bao giờ hết hạn, bạn có thể dùng |hết hạn=vô hạn.

Các thông báo sửa đổi hiện có[sửa]

Xem danh sách tại Đặc biệt:Tiền tố/Bản mẫu:Các thông báo sửa đổi/.

Xem thêm[sửa]