Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tác gia

Trang Bản mẫu bị khóa vĩnh viễn
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
{{{họ}}} {{{tên}}}
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{tác gia
 |tên-họ     =
 |tên      = 
 |họ       = 
 |chữ đầu tên  = 
 |năm sinh    = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 |năm mất    = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 |mô tả     = 
 |hình      = 
 |wikipedia   = 
 |wikiquote   = <!-- không cần điền trừ khi cần ghi đè thông tin tự động -->
 |commons    = 
}}

Bản mẫu này được dùng cho các trang về tác gia. Điền các thông tin thích hợp, và để trống các thông số không biết hoặc không áp dụng. Xin đừng xóa hoặc thay đổi thứ tự tham số, vì nó sẽ làm cho việc tái sử dụng và bảo trì tự động thêm khó khăn.

Khi có thể hãy ghi đầy đủ tên của tác giả thay vì dùng chữ viết tắt. Nếu tên thường dùng của tác gia có chữ viết tắt, ta có thể tạo trang đổi hướng đến tên mở rộng đầy đủ, ví dụ T. S. Eliot đổi hướng đến Thomas Stearns Eliot

Thông số

(ví dụ cách dùng ở dưới có thể giúp hiểu thêm các thông số này.)

 • Thông số bình thường
  • |tên-họ=: Tham số quy định tên của tác gia nên hiện theo thứ tự Á đông (họ trước tên sau) hay thứ tự phương Tây (tên trước họ sau). Chú ý: Để trống có nghĩa là tên Á đông, điền nếu là tên phương Tây.
  • |tên=, |họ=: Tên và họ của tác gia.
  • |chữ đầu tiên=: Chữ đầu tiên của họ (nếu là phương Tây) và chữ đầu tiên của tên (nếu là Á đông).
  • |năm sinh=, |năm mất=: Năm sinh và năm mất ở dạng số (#TCN cho ngày trước năm 1). Đừng sử dụng các chữ như "khoảng" hay "k.".
  • |mô tả=: Mô tả ngắn về tác gia. Một đoạn trích ngắn từ bài giới thiệu ở Wikipedia sẽ thích hợp ở đây.
  • |hình=: Tên hình trên Wikisource hoặc Wikicommons, không ghi 'hình:' hoặc 'tập tin:' (Filename.ext).
  • |wikipedia=, |wikiquote=, |commons=: Tên của bài viết của tác giả trên Wikipedia, Wikiquote, hoặc tập ảnh hoặc thể loại trên Wikicommons. Ngoài ra còn nhiều tham số đến các dự án khác khi cần thiết, xem Bản mẫu:Đề mục liên quan/doc#Tham số.
 • Ghi đè (dành cho ngoại lệ)
  • |defaultsort=: Ghi đè sắp xếp thể loại, thường dùng "|họ=, |tên=" cho tên phương Tây và "|tên=" cho tên Á đông.
  • |ngày tháng=: Ghi đè năm sinh và năm mất. Vẫn có thể cung cấp |năm sinh=|năm mất=, để dùng phân loại.

Ví dụ cách dùng

{{author
 |firstname   = Booker Taliaferro
 |lastname    = Washington
 |last_initial  = W
 |birthyear   = 1856
 |deathyear   = 1915
 |description  = (Mô tả ở đây.)
 |image     = BookerTWashington-Cheynes.LOC.jpg
 |wikipedia_link = Booker T. Washington
 |wikiquote_link = Booker T. Washington
 |commons_link  = 
}}
Washington Booker Taliaferro
(1856–1915)
Booker Taliaferro Washington was an American political leader, educator and author. He was one of the dominant figures in African American history in the United States from 1890 to 1915.
Washington Booker Taliaferro