Bản mẫu:CC-by-sa-3.0-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Cc.logo.circle.svg Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Hoa Kỳ. Một cách tóm tắt: bạn được tự do chia sẻ và tạo tác phẩm phái sinh của tập tin với điều kiện phải ghi công một cách hợp lý, và phải phân phối nó theo một giấy phép tương thích với giấy phép này.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

Flag of the United States.svg
Symbol comment vote.svg Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Creative Commons BY-SA.