Bản mẫu:CC-by-sa-3.0-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tập tin này được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Hoa Kỳ. Một cách tóm tắt: bạn được tự do chia sẻ và tạo tác phẩm phái sinh của tập tin với điều kiện phải ghi công một cách hợp lý, và phải phân phối nó theo một giấy phép tương thích với giấy phép này.

Trang này phải cung cấp tất cả các thông tin về tác giả hiện có.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Creative Commons BY-SA.