Bản mẫu:Cx-vonghia-tb

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đề nghị xóa nhanh [[:{{{1}}}]]

Bài viết [[:{{{1}}}]] đã bị gắn thẻ yêu cầu xóa nhanh khỏi Wikisource theo mục C1 của các tiêu chí xóa nhanh của Wikisource, vì trang có vẻ có nội dung và lịch sử vô nghĩa với các văn bản rời rạc và linh tinh. Nếu bạn tạo trang đó chỉ thử nghiệm sửa đổi, vui lòng dùng chỗ thử để thử nghiệm trong tương lai.

Nếu bạn cho rằng trang này không phù hợp với tiêu chí xóa nhanh này, bạn có thể phản đối xóa nhanh bằng cách [[:{{{1}}}|vào trang]] và nhấn vào nút có ghi "Phản đối xóa nhanh". Nó sẽ cho phép bạn có cơ hội để giải thích tại sao bạn cho rằng trang không nên bị xóa. Tuy nhiên, xin lưu ý là một khi trang bị đánh dấu xóa nhanh, nó có thể bị xóa bất cứ lúc nào. Vui lòng không tự mình dời thẻ xóa nhanh ra khỏi trang, nhưng đừng ngại thêm thông tin phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Wikisource.

Tài liệu bản mẫu[tạo]