Bản mẫu:GFDL

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tác phẩm này được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU.


Điều khoản sử dụng của Wikimedia Foundation yêu cầu văn bản được cấp phép theo GFDL được nhập sau tháng 11 năm 2008 cũng phải cấp phép kép với một giấy phép tương thích khác. "Nội dung chỉ khả dụng trong GFDL không được phép" (§7.4). Điều này không áp dụng cho phương tiện phi văn bản.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:GFDL hoặc Thể loại:Tác gia-GFDL.
Tài liệu bản mẫu[tạo]