Bản mẫu:Giấy phép

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 

{{{chữ}}}

 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa]

Đây là bản mẫu để tạo các bản mẫu giấy phép dễ dàng.

Tham số[sửa]

 • |hình=: hình ở bên trái bản mẫu
 • |chữ=: văn bản giải thích ở giữa bản mẫu
 • |hình phải=: hình tùy chọn ở bên phải bản mẫu
 • |kích thước hình phải=: chiều rộng tùy chọn của hình bên phải (ví dụ 100px). Mặc định dùng chiều cao 48px để trùng với hình bên trái, hiển thị tốt với ảnh cờ "thông thường", nhưng sẽ không hiển thị tốt các biểu tượng hình vuông.
 • |thể loại=: thể loại mà bản mẫu muốn đặt trang vào. Nó không áp dụng cho các không gian tên Trợ giúp, Wikisource và Bản mẫu.

Bản mẫu trống[sửa]

{{giấy phép
 | hình   =
 | chữ    =
 | hình phải =
 | thể loại =
}}

Xem thêm[sửa]