Bản mẫu:Hộp thông báo đầu cuối trang

Trang Bản mẫu bị khóa vĩnh viễn
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu {{Fmbox}} ([F]ooter and header [m]essage [box]).

Nó có thể được sử dụng để xây dựng các hộp thông báo cho các thông báo hệ thống như MediaWiki:Sp-contributions-footer-anon. Nó cũng có thể được sử dụng cho hộp chân trang và hộp tiêu đề trên trang người dùng và cho editnotices.

Bản mẫu này hoạt động tương tự như {{Ambox}} và chủ yếu sử dụng các tham số tương tự. Sự khác biệt chính là hộp này rộng 100% và có các kiểu màu khác nhau.

Sử dụng

Ví dự đơn giản

{{Fmbox |text=Văn bản nào đó.}}
tạo ra:

Ví dự phức tạp

{{Fmbox
 | type = editnotice
 | image = [[File:Emblem-question-yellow.svg|40px]]
 | style = border:1px solid #f4c430;
 | textstyle = font-style:italic; font-weight:bold; color:red;
 | text = The message's text.
}}
tạo ra:

Các loại hộp thông báo chân trang và tiêu đề

Các ví dụ sau sử dụng các tham số type khác nhau nhưng không có tham số hình ảnh, tức là họ sử dụng hình ảnh mặc định cho từng loại.

Hình ảnh không mặc định

Các hình ảnh mặc định hiển thị ở trên hầu hết là để thử nghiệm và minh họa. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ phù hợp hơn khi sử dụng một hình ảnh cụ thể hơn hoặc không có hình ảnh nào cả. Các ví dụ sau sử dụng tham số image để chỉ định dùng một hình ảnh khác với mặc định.

Ví dụ khác

Tham số

Danh sách tất cả tham số:

{{fmbox
| name = name of the template
| type = system / editnotice / warning
| image = none / [[Image:Some image.svg|40px]]
| imageright = [[Image:Some image.svg|40px]]
| id = CSS id
| class = CSS class names
| style = CSS values
| textstyle = CSS values
| plainlinks = no
| text = The message body text.
}}

name

(Tùy chọn) Tên của bản mẫu. Điều này thêm một lớp CSS có tên box-name đến phần tử HTML, để sử dụng bởi bot hoặc tập lệnh.

type

Nếu không có tham số type được đưa ra thì mặc định bản mẫu dùng tham số type system. Điều đó có nghĩa là bản mẫu có một nền màu xám nhạt.

image

Không có tham số = Nếu không có tham số image được đưa ra thì mặc định bản mẫu dùng ảnh mặc định. Hình ảnh mặc định nào bản mẫu sử dụng phụ thuộc vào tham số type.
Dùng ảnh = Nên là một hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Chiều rộng 40px - 50px thường ở bên phải tùy thuộc vào tỷ lệ chiều cao/chiều rộng của hình ảnh. (Nhưng hộp thông báo có thể xử lý hình ảnh ở mọi kích thước.) Ví dụ:
image = [[Tập tin:User-info.svg|40px]]
none = Có nghĩa là không có hình ảnh được sử dụng.

imageright

Không có tham số = Nếu không có tham số imagerightđược đưa ra thì mặc định bản mẫu không hiện bất kỳ ảnh nào ở bên phải.
Dùng ảnh = Nên là một hình ảnh với ký hiệu wiki thông thường. Chiều rộng 40px - 50px thường ở bên phải tùy thuộc vào tỷ lệ chiều cao / chiều rộng của hình ảnh. (Nhưng hộp thông báo có thể xử lý hình ảnh ở mọi kích thước.) Ví dụ:
imageright = [[Tập tin:Nuvola apps bookcase.png|40px]]
Anything = Bất kỳ đối tượng khác mà bạn muốn hiển thị ở phía bên phải.

id

Optional CSS id used by the entire message box table. Without quotation marks " ". Mostly meant to be used to tag a message box with its name, to make it easy to detect the presence of the message from javascript. For instance MediaWiki:Sp-contributions-footer would use:
id = sp-contributions-footer

class

Tùy chọn tên class CSS được sử dụng bởi toàn bộ bảng hộp thông báo. Không có dấu ngoặc kép " ". Chủ yếu được sử dụng để gắn thẻ một hộp thông báo với tên của bản mẫu để bản mẫu có thể được đặt riêng lẻ. Ví dụ MediaWiki:Sp-contributions-footer sẽ sử dụng:
class = sp-contributions-footer

style

Tùy chọn các giá trị CSS được sử dụng bởi toàn bộ bảng hộp thông báo. Không có dấu ngoặc kép " " nhưng với dấu chấm phẩy kết thúc ;. Ví dụ:
style = margin-top: 1em;

textstyle

Tùy chọn các giá trị CSS được sử dụng bởi ô văn bản. Ví dụ:
textstyle = font-size: 90%; text-align: center;

plainlinks

Thông thường trên Wikipedia, các liên kết bên ngoài có biểu tượng mũi tên bên cạnh, như thế này: Example.com. Tuy nhiên, trong các hộp thông báo, biểu tượng mũi tên bị chặn theo mặc định, như thế này: Example.com. Để có được kiểu thông thường của liên kết ngoài với biểu tượng mũi tên, hãy sử dụng |plainlinks=no.

text

Văn bản thông báo hiện ra.

Thông tin kĩ thuật

Bản mẫu này hiện đang sử dụng kiểu mã hóa cứng và tên lớp. Sau đó, nó sẽ chỉ sử dụng các lớp CSS làm cho nó dễ dàng hơn. (Trong khi đó, nó có thể được skin bằng cách sử dụng từ khóa"!important".)

Nếu bạn cần làm một hộp rộng hơn 100%, thì không hộp này; thay vào đó, sử dụng {{Ombox}}. Vì hộp này không có mã "ô hình ảnh trống 1px" để làm cho nó để các mbox khác có được luồng hộp thích hợp trong tất cả các trình duyệt khi rộng hơn 100%.

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt trong tham số text, sau đó bạn cần "thoát" chúng như thế này:

{{Fmbox
| text = <div>
Dấu bằng = và dấu ngoặc móc đóng và mở { } hoạt động bình thường.
Nhưng ở đây dấu suyệt đứng {{!}} và dấu móc kép }}. 
Và giờ là dấu suyệt đứng và các dấu móc đóng |}}.
}}

Tạo ra:

Để tránh những khó khăn tiềm ẩn với ví dụ: parser functions hoặc kí tư đặc biệt, siêu dữ liệu này sử dụng HTML chứ không phải wiki markup để sản xuất bảng mang đầu ra của nó.

Vì một số trình duyệt cũ gặp khó khăn trong việc hiển thị độ trong suốt của SVG, hình ảnh mặc định cho siêu dữ liệu này ở định dạng PNG thay vì định dạng SVG và được tối ưu hóa bằng tay để đảm bảo chúng hoạt động trên phạm vi rộng và phiên bản của trình duyệt. (Các biểu tượng SVG chỉ trông hơi tệ trong các trình duyệt cũ hơn, do đó tối ưu hóa như vậy chỉ đáng giá cho các biểu tượng được sử dụng rất rộng rãi.)

Bảo quản viên:Phân tích cú pháp và chuyển đổi đánh dấu HTML của MediaWiki cho các thông báo hệ thống không giống như các trang thông thường: <br> chẳng hạn, không được tự động chuyển đổi thành Bản mẫu:Tag và thiếu Bản mẫu:TagBản mẫu:Tag tags không được thêm tự động. Do đó, bất kỳ mã HTML nào được sử dụng trong các thông báo hệ thống đều phải hợp lệ (bao gồm tất cả các thẻ đóng bổ sung, v.v.).

Để biết thêm chi tiết, xem trang thảo luận. Vì bản mẫu này hoạt động gần giống như {{Ambox}}, {{Tmbox}}, {{Imbox}}, {{Cmbox}} và {{Ombox}}, thông tin thêm được tìm thấy trên các trang thảo luận của các bản mẫu đó cũng có thể có liên quan.

Xem thêm

There are several meta-templates in the mbox family:

 • {{ambox}} – For article message boxes.
 • {{cmbox}} – For category message boxes.
 • {{imbox}} – For file (image) page message boxes.
 • {{mbox}} – Has namespace detection, for message boxes that are used on several types of pages and thus need to change style depending on what page they are used on.
 • {{ombox}} – For other pages message boxes.
 • {{tmbox}} – For talk page message boxes.

Closely related meta-templates:

 • {{asbox}} – For article stub message boxes.
 • {{dmbox}} – For disambiguation and set index message boxes.
 • {{fmbox}} – For header and footer message boxes.