Bản mẫu:In

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này thực hiện việc viết in chữ đầu của tất cả các từ trong câu

{{In|xã tắc từ nay vững bền}}
Kết quả

xã tắc từ nay vững bền