Bước tới nội dung

Bản mẫu:In/tài liệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cách sử dụng

[sửa]

Bản mẫu này thực hiện việc viết in chữ đầu của tất cả các từ trong câu

{{In|xã tắc từ nay vững bền}}
Kết quả

xã tắc từ nay vững bền