Bản mẫu:Khối chữ dọc

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa]

Dùng để hiện khối văn bản chữ Nho viết dọc, thường thấy trong văn thư cổ.

Tham số[sửa]

  • {{{1}}}: Nội dung, định dạng theo cột tương tự như {{chữ dọc}}
  • {{{kích thước}}}: Kích thước phông chữ (tùy chọn, mặc định là 150%)
  • {{{cao}}}: Chiều cao hàng (tùy chọn, mặc định 120%)
  • {{{biên}}}: Kiểu biên (tùy chọn, mặc định "1px solid black")

Ví dụ[sửa]

{{khối chữ dọc|
{{chữ dọc|千手千眼無礙大悲陀羅尼}}
{{chữ dọc|阿彌陀佛接引念佛善人往生}}
{{chữ dọc|西方}}
}}
千手千眼無礙大悲陀羅尼 
阿彌陀佛接引念佛善人往生 
西方 


Xem thêm[sửa]