Bản mẫu:NVDHTV/mục

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Cách sử dụng[sửa]

Các tham số:

  1. Chữ Nôm. Các dấu - – ― sẽ được thay thế tự động bằng —. Xin lưu ý rằng chữ Nôm được viết từ bên phải sang bên trái trong từ điển Taberd. Thí dụ “碎主–” sẽ được nhập là -主碎.
  2. Chữ Quốc ngữ. Các dấu - – ― sẽ được thay thế tự động bằng —.
  3. Chữ Latinh.

Thí dụ[sửa]

{| style="border-collapse: collapse;"
{{NVDHTV/mục|阿|A|Interjectio exclamantis}}
{{NVDHTV/mục|-主碎|- chúa tôi|O Deus meus !}}
{{NVDHTV/mục|-諛 |- dua|assentari}}
{{NVDHTV/mục|-陀彌𫢋|- di đà phật|precatiuncula sectatorum}}
|}
A, Interjectio exclamantis.
—主碎 — chúa tôi, O Deus meus !
—諛 — dua, assentari.
—陀
彌𫢋
— di đà phật, precatiuncula sectatorum.


Một mục (hàng) trong Từ điển Taberd.

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng khối.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Chữ Nôm1

Các dấu - – — sẽ được thay thế tự động bằng ―. Xin lưu ý rằng chữ Nôm được viết từ bên phải sang bên trái trong từ điển Taberd.

Ví dụ
-主碎
Chuỗikhuyến khích
Chữ Quốc ngữ2

Các dấu - – — sẽ được thay thế tự động bằng ―.

Ví dụ
— chúa tôi
Chuỗikhuyến khích
Chữ Latinh3

Dấu chấm sẽ được thêm vào tự động.

Ví dụ
assentari
Không rõkhuyến khích