Bước tới nội dung

Bản mẫu:Ngắt trang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

trang

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách dùng[sửa]

Để tách các trang không liên tục. Đối với văn bản liên tục, dùng <pages>, như lời khuyên tại Trợ giúp:Hiệu đính.

  • |1= từ sẽ dùng
  • |2=, vị trí của dòng và nhãn:
  • Thêm trên để dòng phía trên nhãn
  • Thêm trái để nhãn nằm ở lề trái, và không ngắt văn bản (khuyên dùng cho văn bản liên tục)
  • Để trống hoặc viết dưới để dòng nằm phía dưới nhãn
  • |nhãn=, từ tiền tố, mặc định là trang, hoặc nhãn= để xóa tiền tố. Tiền tố sẽ được bỏ qua mặc định đối với ngắt trang và hiện nổi bên trái. Chú ý rằng nhãn có thể được dùng như một cách đánh dấu ngắt trang khác.
Tùy chọn định dạng
  • |rộng biên=, mặc định 1 px
  • |kiểu biên=, mặc định dashed (đường đứt)
  • |màu biên=, mặc định #999999

Ví dụ[sửa]

Ví dụ 1 - Không nhãn[sửa]

Mã wiki[sửa]

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|nhãn=}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quả[sửa]

and so the moral of this story is, when you ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 2 - Nhãn phía trên[sửa]

Mã wiki[sửa]

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|17}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quả[sửa]

and so the moral of this story is, when you trang 17 ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 3 - Nhãn phía dưới[sửa]

Mã wiki[sửa]

and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|18|trên}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.

Kết quả[sửa]

and so the moral of this story is, when you trang 18 ain't got rhythm, you shouldn't be in the kitchen.

Ví dụ 4 - Nhãn bên trái[sửa]

Để hiện nhãn nổi bên trái, bạn phải cần có lề. Lớp "indented-page" có thể làm điều này.

Tuy nhiên, đừng dùng lớp này khi muốn nhúng trang vào không gian chính; biên sẽ tự động được gán bằng mã javascript toàn cục.

Mã wiki[sửa]

<div class=indented-page>
and so the moral of this story is, when you
{{ngắt trang|17|trái}}
ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.
</div>

Kết quả[sửa]

and so the moral of this story is, when you [ 17 ] ain't got rhythm, you should get out of the kitchen.