Bản mẫu:PVCC-Ấn Độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết. Theo Luật Bản quyền Ấn Độ năm 1957, mọi tác phẩm được chuyển vào phạm vi công cộng sau sáu mươi năm tính từ đầu năm dương lịch sau đây (ví dụ vào năm 2023, trước ngày 1 tháng 1 năm 1963) sau khi tác giả chết.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Ấn Độ hoặc Thể loại:PVCC-Ấn Độ.