Bản mẫu:PVCC-Ấn Độ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì nó có nguồn gốc từ Ấn Độ và thời hạn bảo hộ bản quyền đã hết. Theo Luật Bản quyền Ấn Độ năm 1957, mọi tác phẩm được chuyển vào phạm vi công cộng sau sáu mươi năm tính từ đầu năm dương lịch sau đây (ví dụ vào năm 2019, trước ngày 1 tháng 1 năm 1959) sau khi tác giả chết. |Flag of India.svg

Cách dùng[sửa]

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Tác gia-PVCC-Ấn Độ hoặc Thể loại:PVCC-Ấn Độ.